ŠKODA INVESTMENT a.s.

  • - se sídlem: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň , Česká republika
  • - IČ: 26502399, DIČ: CZ26502399
  • - zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7473
  • - základní kapitál společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s. činí 40.000.000,- Kč a je splacen ve výši 100%
  • - Společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. je vlastníkem rozsáhlého portfolia ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a dalších souvisejících práv a koordinuje práva k duševnímu vlastnictví pro společnosti skupiny Škoda Transportation a pro některé další uživatele ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP.
  • - Společnost ŠKODA INVESTMENT a.s. určuje globální strategii rozvoje značek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a prosazuje práva k nim. Je vlastníkem veškerého goodwill vycházejícího z historie a tradic světoznámých plzeňských ochranných známek ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP včetně jejich kombinací. Cílem společnosti ŠKODA INVESTMENT a.s. je další rozvoj označení ŠKODA a OKŘÍDLENÝ ŠÍP a souvisejícího portfolia ochranných známek a posílení jejich dobrého jména.